ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА 2015/2016 г.

(ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ)

 

» РАЗПИСИ НА ЗАЛИ
на внимането на служители на Философски факултет

 

Администратори:

Весела Цокева               elearn@phls.uni-sofia.bg

Антоанета Димитрова      antoanetadim@gmail.com