Курсът е ориентиран към лингвистични проблеми, с които се срещат педагогическите специалисти. Разработен е като педагогическата медиация между индивидуалния опит на всеки от участниците и системното научно познание. Това позволява всеки студент да разработва самостоятелна тема, която да се докладва пред групата и да се търсят алтернативни и допълнителни гледни точки по нея, така че в края на курса да се получи цялостна картина на индивидуалната тема.

Курсът „Стратегии за формиращо оценяване” е предназначен за студенти, които се подготвят да работят като учители или възпитатели в началното училище или в извънучилищни организации, които работят с деца от начална училищна възраст. Акцентът на курса е върху планирането на подготовката на учениците за покриване на ДОИ в края на начален етап по Човекът и природата (ЧП) и Човекът и обществото (ЧО).

Курсът „Стратегии за формиращо оценяване” е предназначен за студенти, които се подготвят да работят като учители или възпитатели в началното училище или в извънучилищни организации, които работят с деца от начална училищна възраст. Акцентът на курса е върху планирането на подготовката на учениците за покриване на ДОИ в края на начален етап по Човекът и природата (ЧП) и Човекът и обществото (ЧО).

Курсът има за цел да представи текстовото пространство от различни аспекти. От една страна като цялост от езикови продукти, от друга като типология спрямо предназначението му, начин на продуциране, а също и като средство в процеса на обучение.