Устен превод

За понеделник, 16.03.2020 г., преведете устно следващите §18-21 вкл. от Lys.1.