Първо задание за 21.03.2020 г.

Попълнете и ми изпратете прикачения тест.