Ключови думи


=разтърсване на земната повърхност вследствие на вътрешноземни причини.

Магнитуд (Magnitude):

=единица за измерване на енергията на земетресението.

Интензивност (Intensity):

=единица за измерване на последиците, които предизвиква земетресението.

Гражданска отбрана (Civil Defence):

=държавна организация която се занимава със спасителни и възстановителни дейности след природно бедствие или екокатастрофа.

Защитни мерки (Protection measures):

=дейности, осигуряващи безопасността на населението.

Прогнозиране на земетресения (Earthquake prediction):

=изследователска дейност, която може да определи мястото и силата на очакваните земетресения, но все още не е в състояние да укаже точно времето им на възникване.

Противоземетръсно строителство (Antiseismic construction):

=строителство, целящо обезпечаването на устойчивостта на строежите при земетресение.

Земетръсни предвестници (Seismic precursors):

=аномалии, наблюдавани преди земетресение.

 

 

 

 

 

 

 

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички
Няма дефиниции в този раздел