Оценъчни скали, комплексно оценяване, изпитване и формиране на крайна оценка в Мудъл

3.2МБ PDF документ

Щракнете върху ComplexAssessment.pdf, за да отворите файла.