Работа с модул "Урок" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика

Кликните на линк https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=YAe7RQ9cFpo&feature=emb_logo да бисте отворили ресурс