Политика

Στην περιοχή «Μαθήματα» τοποθετήθηκε ετικέτα «Политика»

Ние сме в началото на едно голямо пътуване. Философите търсят мъдрост, философията е път към мъдростта. Какво е мъдрост? Това не са знанията и уменията по физика, нито онези по литература и история. Хората, които са наречени мъдреци, знаят какво е да си човешко същество в този свят и как да живееш.

Няма рецепта за мъдрост и съвършенство. Всеки човек търси своя път. Философията е знание, което открива пътища. Тя търси истината за реалността и живота в този свят. Тя върви заедно с други форми на култура. Свързана е със знанието в науките и ценностите в изкуствата. 

В часовете по история и цивилизации, по български език и литература, по география и икономика, по биология и здравно образование сте изказвали своите мнения по най- различни въпроси. Днес постоянно се дебатира и е добре човек да може да спори. Но дискусията не е безредно надговаряне. Тя е сложно умение, изискващо подготовка и правила. В дебатите хората развиват своите мнения като зрели позиции.

Днес ще навлезем в изкуството на дискусията чрез широката тема за философията. В началото на свободните разговори. В тях се движим по линията на репликите и се отклоняваме, но общо взето, се придържаме в темата.

Първия голям урок навлязохме във философията: любов към мъдростта и търсене на истината за света. Философията няма опитната база на науката, но е въоражена с критичното мислене – аргументирането на всяко твърдение и отхвърлянето на заблудите с критиката. 

Στην περιοχή «Ενδιαφέροντα χρήστη» τοποθετήθηκε ετικέτα «Политика»

 • Мария Илиева
 • Иван Мазнев
 • Александър Маринов
 • Емине Осман
 • Мая Филипова, АПИ, Пресцентър и обществена информацияМая Филипова
 • Йордан Василев
 • Антоанета Чакандракова
 • Владимир Владимиров
 • Анастас Стефанов
 • Елена Петкова
 • XrisХристина Маринова
 • Мая Петрова
 • Радослав Йовков
 • Тони Михайлова
 • Мартин Иванчов
 • Теодор Тодоров 58967
 • Спаска Тарандова
 • Мукаддес Налбант
 • Виолета Ашикова
 • Божидар Григоров
 • Лиляна Георгиева
 • Дияна Орловска
 • Силвия Найденова
 • Иванелия Тупчева