%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%

Драги докторанти,

Тук можете да се запознаете с наличните в програмата курсове и да направите своя избор за участие.

За да можете да направите това, е необходимо в личния си профил в Мудъл да сте попълнили полетата за

  • Заповед за зачисляване
  • Научен ръководител
  • Факултет

В противен случай системата няма да позволи да запишете Вашия избор.