ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF HISTORY
Администратор
Administrator:

Симеон Хинковски
Simeon Hinkovski
(hinkovski@uni-sofia.bg)
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF PHILOSOPHY
Администратори
Administrator:

Антоанета Димитрова
Antoaneta Dimitrova
Весела Цокева
Vesela Tsokeva
(elearn@phls.uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
FACULTY OF CLASSICAL AND MODERN PHILOLOGY
Администратор
Administrator:

Симеон Хинковски
Simeon Hinkovski
(hinkovski@uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
FACULTY OF SLAVIC STUDIES
Администратор
Administrator:

Ружа Мускурова
Ruzha Muskurova
(ruzha_m@slav.uni-sofia.bg)
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF LAW
Администратор
Administrator:

Симеон Хинковски
Simeon Hinkovski
(hinkovski@uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
FACULTY OF EDUCATION
Администратор/
Administrator:

Стоян Съев
Stoyan Saev
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES AND THE ARTS
Администратор
Administrator:

Иван Душков
Ivan Dushkov
Николай Цанев
Nikolay Tsanev
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
FACULTY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
Администратор
Administrator:

Гриша Атанасов
Grisha Atanasov

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF THEOLOGY
Администратор
Administrator:

Христо Бъчваров
Hristo Bachvarov
(hristo.s.b@theo.uni-sofia.bg)

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
Администратор
Administrator:

Мая Тодорова
Maya Todorova
(mayalt@uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS
Администратор
Administrator:

Теменужка Малчева
Temenuzhka Malcheva
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF PHYSICS
Администратор
Administrator:

Николай Зографов
Nikolay Zografov
(zoggy@phys.uni-sofia.bg)
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
FACULTY OF CHEMISTRY AND PHARMACY
Администратор
Administrator:

Цвета Сарафска
Tsveta Sarafska
(elearn@chem.uni-sofia.bg)
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF BIOLOGY
Администратор
Administrator:

Благой Узунов
Blagoy Uzunov
(buzunov@uni-sofia.bg)
ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY
Администратор
Administrator:

Мудъл Администратор
Moodle Administrator
(elearn@uni-sofia.bg)
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF MEDICINE
Администратор
Administrator:

Симеон Хинковски
Simeon Hinkovski
(hinkovski@uni-sofia.bg)
Центрове/Centres
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
CENTER FOR EDUCATION SERVICES
Администратор
Administrator:

Мудъл Администратор
Moodle Administrator
(elearn@uni-sofia.bg)
ЦЕНТЪР ПО КОРЕИСТИКА
CENTRE FOR KOREAN STUDIES
Администратор
Administrator:

Николина Кирилова
Nikolina Kirilova
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ
DEPARTMENT FOR INFORMATION AND IN-SERVICE TRAINING OF TEACHERS
Администратор
Administrator:

Лука Гергински
Luka Gerginski
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
INTEGRAL UNIVERSITY CENTER FOR RESEARCH AND DELIVERY OF QUALITY E-LEARNING IN DIVERSE CONTEXTS
Администратор/Administrator:
Румяна Пейчева-Форсайт
Rumyana Peytcheva-Forsyth
(R.Peytcheva@fp.uni-sofia.bg)
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
UNIVERSITY CENTRE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Администратор/Administrator:
Мудъл Администратор
Moodle Administrator
(elearn@uni-sofia.bg)
ВИРТУАЛЕН КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
VIRTUAL CAREER CENTER FOR ACADEMIC STAFF
Администратор
Administrator:

Ивона Чинкова
Ivona Chinkova
(itinkova@admin.uni-sofia.bg)
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
UNIVERSITY CENTRE FOR QUALITY MANAGEMENT
Администратор
Administrator:

Мудъл Администратор
Moodle Administrator
(elearn@uni-sofia.bg)
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
DEPARTMENT FOR LANGUAGE TEACHING
Администратор
Administrator:

Симеон Хинковски
Simeon Hinkovski
(hinkovski@uni-sofia.bg)
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
UNIVERSITY CENTRE FOR DISTANCE LEARNING
Администратор
Administrator:

Румяна Пейчева-Форсайт
Rumyana Peytcheva-Forsyth
(R.Peytcheva@fp.uni-sofia.bg)
Проекти/Projects Административни/Administrative
ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ
DOCTORAL SCHOOL
Администратор
Administrator:

Весела Цокева
Vesela Cokeva
(vcokeva@phls.uni-sofia.bg)

Конкурси за академични длъжности
APPLICATIONS FOR ACADEMIC STAFF POSITIONS
Администратор
Administrator:

Гергана Аврамова
Gergana Avramova
Любомир Георгиев
Lyubomir Georgiev
(academic.positions@uni-sofia.bg)

Помощ/Help Проверка за уникалност и плагиатство/Check for uniqueness and plagiarism
ПОМОЩ ЗА РАБОТА С МУДЪЛ И СУСИ
HELP WITH MOODLE AND SUSI
Администратор
Administrator:

Мудъл Администратор
Moodle Administrator
(elearn@uni-sofia.bg)
ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИИ
THESES AND DISSERTATIONS
Администратор
Administrator:

Мудъл Администратор
Moodle Administrator
(elearn@uni-sofia.bg)