Управленски орган на Факултета по педагогка

Тема на семинара: Администриране на курс в MOODLE и работа с Big Blue Button


подтеми:
1. Промяна на настройки на курс в MOODLE (пълно име, кратко име, резюме, структура на курса - тематична или седмична)
2. Записване на студенти от преподавател в MOODLE курс: ръчно или чрез създаване на ключ за самозаписване
3. Копиране на вече проведен курс без записаните студенти в него и разархивирането му на ново място в университетския MOODLE
4. Създаване на виртуална класна стая с Big Blue Button
5. Функционалности на виртуална класна стая Big Blue Button.

This is a field for "ICT in education" course redesign.