%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%

Драги докторанти,

За да получите достъп до списъка за избор на курс, е необходимо в личния си профил в Мудъл да сте попълнили полетата в секция PhD

  • Заповед за зачисляване
  • Научен ръководител
  • Факултет

В противен случай системата няма да ви допусне.