Семинарът въвежда участниците в историята и теорията на жанра „новела”. На базата на програмни текстове от ХІХ век стават ясни основни изисквания към реалистичната новела. В съвместна аналитична и интерпретационна работа се търсят и основни изводи и заключения относно тематиката, прилаганите художествени похвати и структурата на реалистичната новела. Придобитите знания за новелата на ХІХ век подпомагат общото разбиране за реализма и позволяват да се направи по-ясно и практически изследвано разграничение между реализма на стила „Бидермайер” и реализма от втората половина на века, да се видят и оценят промените в жанра на новелата.