Курсът цели да помогне на студентите да попълнят пропуските си в езика, за да могат по-пълноценно да усвояват материала, който се предлага в специалност френска филология.