Това е курс за отбора по дебатиране на катедра "Арабистика и семитология" с цел подготовка за участие в Дебати - Катар 2019