Това е шеста част от курса по практически арабски език на специалност "Арабистика".