Това е четвърта част от курса по практически арабски език.