Трета част от курса по практически арабски език в бакалавърската програма на катедра "Арабистика и семитология"