Пета част от курса по практически арабски език на бакалавърската програма на катедра "Арабистика и семитология"