История на френската литература - първа част: средновековна литература (XI-XV век). Анализиране на литературни произведения.