История на френската литература през XVII век. Литературни течения. Основни жанрове и представители. Литературни анализи.