Ирмгард Койн, Вики Баум, Марилуизе Флайсер, Маша Калеко, Мария Лайтнер и др. са част от групата на младите писателки, които в края на 20-те години и през 30-те години на ХХ век привличат вниманието със своите романи, статии, репортажи и драми. В текстовете си те изобразяват новия свят на труда и икономическите кризи, разтърсили епохата, но също и противоречието между големия град и провинциалните порядки, новото въодушевление от спортните прояви и масовите изживявания, гарантирани от културната индустрия. В житейските проекти на героините от романите на разглежданите писателки, в любовното преживяване непрестанно се тематизира и проблематизира образът на „новата жена” след Първата световна война. На базата на литературните текстове и филмовите им варианти студентите ще бъдат въведени в света и проблематиката на този литературно-исторически период и в творчеството на представителните за него авторки.