Курсът "Академично писане" е с практическа насоченост. 

Правят се упражнения в часовете и те влизат в оценяването като текущ контрол.

Студентът получава рецензия за всяко задание и възможност да го редактира. Предвижда се финален изпит на база на изучаваната тематика и работата в часовете.

В курса се представят знания за писане на текстове: реферат, доклад, курсова работа. Тези текстове са част от оценяването по различни учебни предмети в университетското образование.

Изготвят се библиографии по различни стандарти и се обясняват начините на цитиране и позоваване.

Студентите се научават да правят редакции и корекции на научни текстове с оглед критериите за създаване на жанрове на научното студентско творчество.