Тази втора част от електронния курс в две части е в допълнение към материалите от Учебник по арабски език (основен курс), по които се преподават дейностите Текст и Разговор (вкл. Слушане) и се развива и активизира лексиката на студентите. Тук ще се задават задачите за самостоятелна подготовка за аудиторните занятия по лексика, четене, слушане и разговор, ще се поставят и получават коригирани от преподавател ежеседмичните писмени работи, както и разработваните от преподавателите материали, ще се отварят форуми и чатове за разговор и обмен на мнения.

Приятна работа и успешно приключване на първи курс!