Курсът има за цел да въведе студентите в латинския език като съставна част на романското езиково семейство. Изгражда се основен набор от познания и умения по латинска фонетика, морфология и синтаксис, които позволяват по-структурираното и осъзнато овладяване на основния език на съответната филологическа специалност /френски, немски, румънски език и др./ чрез изграждането на системни връзки на граматично и лексикално равнище. Придобитите умения позволяват на студентите да превеждат адаптирани латински текстове, да анализират строежа на стандартното латинско изречение, да анализират словоформи.