Това е електронен курс, в който се задават и връщат изпълнени задачи за самостоятелна работа във връзка със занятията по лексика, текст и разговор от практическия курс "Арабски език 1 част" и се обменят текстови и звукови файлове в допълнение към материала от учебника по арабски език, приет за обучение в първи курс "Арабистика".