„Онлайн бази данни и науки за античността“ е едносеместриална избираема дисциплина, предлагана на студентите от бакалавърската програма на специалност Класическа филология. Тя се допълва с избираемата дисциплина „Интернет и информационни технологии в обучението по класически езици и древност“ и цели да въведе по-пълно студентите в дисциплината Дигитална хуманитаристика и в частност Дигитални изследвания по класическа филология (Digital Classics). Курсът представя и общ поглед върху развитието на дисциплината и мястото на българските проекти по класическа филология в това развитие, както и създава възможности и компетенции на студентите да сътрудничат на тези и други подобни проекти. Разглежданите онлайн ресурси и материали се поставят в контекста на по-общия преглед на изворите и източниците на познания за античния гръко-римски свят.