ПЕРИОД

БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ

АНОТАЦИЯ

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,

за които е релевантна употребата на текста


XX век

Petkanov N., Konstantin. Bojčova briga. Preveo: Joza Živković. Hrvatska revija, godište petnaesto. Zagreb: Matica hrvatska: 368-374, 1942.

Рецепция на творчеството на Константин Н. Петканов на хърватски език.

Сравнително славянско литературознание;

Теория и практика на превода; Езикова култура;

Практически език


XX векDomjanic, Dragutin. Pri bugarskih vrtih, U: Knjizevnik:hrvatski knjizevni mjesecnik;godII, Zagreb, listopad,br.10:372, 1929.

Драгутин Домянич/1875-1933/ - един от основните представители на хърватския модернизъм.Един от създателите на модерната диалектална поезия.

Стихотворението на Домянич представя типичната авторова поетика. Репрезентативно за сецесията.

История на южнославянските литератури


XX век


Antonija Cvijic. Marika, kraljica samodiva, U : Vijenac І, 8,1 Zagreb: 146-147, 1923


Авторска приказка, написана по мотиви на български народни песни

История на южнославянските литератури; Езикова култура;

Практически език


XX век

Parun Vesna. Nedovršeni mozaik: feljtoni, putopisi, kritike, eseji, izabrala i uredila Karmen Milačić, Zagreb :Mladost, 1990. Nedovršeni mozaik, Majstori patnje 260-270, Probuđeni bakrorez 151-158, Djevojčica i vjetar 138-143, More bez sunčevih zalazaka 133-137Dobro jutro, nepismeni 144-150, 1958-1989


Сборникът представя есета и пътеписи от 60-те,които са с българска тематика


История на южнославянските литератури; Езикова култура

Практически език
XX век

Parun, Vesna. Na drugo more.Četrdeset dana u narodnoj republici Bugarskoj, U: Vjesnik, Zagreb,8.XI-16.XI. 1966.


Репортажно-пътеписни кратки очерци, излезли в 9 последователни броя: Tambure,zmajevi,ljudi..; Stari nosac I ruzicasti napitak; Da I ne I kako vam drago…; Jantar I opeka; Ovcja kupelj; Gazdarica Cvetana I puran; Ruze,knjige,jezevi; Vladari I gradovi; Ptice promatraci; Miris zivota – miris sumraka; Mir nedelje: mir kise; Sozopol – grad spasenja

История на южнославянските литератури; Езикова култура;

Практически език
XIX век


Harambašić, August. Na balkanu . Vienac, 29: 1, 1877.


Аугуст Харамбашич/1861-1911/

Копирана е само първата част на стихотворението,вдъхновено от Априлското въстание.

История на южнославянските литератури


XIX век

Preradović, P. Slavjanski Dioskuri. Tisućnica slovjenskih apostolah Sv. Cirila i Metoda. Zagreb: Tiskom Dragutina Albrechta, 1863.

Кратък обзор за живота и делото на Методий и Константин (Кирил); за покръстването на българския княз Борис – „По същото време в новия храм, както бе обещал на светците, българският княз Борислав се покръсти…”

История на славянските литератури;

Историческа граматика;

Езикова култура;

Практически език


XIX век

Kapčev, Georgij. Macedonija ili glas roba. II izdanje, изд. Tisak Antuna Scholza: Zagreb: 6-8, 1898.


Стихотворение Bugarskoj braći u Macedoniji ,автор Аугуст Харамбашич, а след него – статия за зверствата в Османската империя.


Южнославянски литератури; Историческа граматика на сръбския и хърватския език


XIX век


Slavjanke. Tisak Franje Župana:Zagreb: 5-20, 30-34, 1848.


Поезия, исторически бележки

Южнославянски литератури; Историческа граматика на сръбския и хърватския език; Исторически и културни реалии


XIX век

Petranović, Bogoljub. Pjesme o ratu Rusko-turskom. O bojevima na Plevni godine 1877. Naklada knjižare Dragutina Pretnera: Dubrovnik: 3-32, 1883.


Поезия

Южнославянски литератури; Практически хърватски език


XIX век


Šenoa, August. Bugarska majka, U: Vienac: 25, Zagreb: 1, 1877.

Август Шеноа/1838-1881/

Преводна рецепция на стихотворение на вазов, което не едиректен превод, а т.нар. препев-контактология, рецепция,

Сравнително славянско литературознание;

южнославянски литератури; Теория и практика на превода


XIX векHranilović, Jovan. Pozdrav sjedinjenoj Bugaskoj (17. rujna 1885.), U : Vienac: 42, Zagreb: 1, 1985.


Ода, посветена на съединението на България в духа на илирийското наследство.

Южнославянски литератури


XIX век

Ostrožinski, Ognjoslav (bugareći Bugarin). subota 5. ožujka 1842. Jeka od Balkana, ili Suze bugarskih, hercegovačkih i bosanskih Hristjanah. Danica ilirska, br. 10, tečaj IX. Zagreb: 10-38.

Вопъл от Балканите или

Сълзите на българските, херцеговинските и босненските християни:

„ В страшната тъма на отчаянието

Седи българин и с надежда те моли :

Господи помилуй” (10):

„Bugareći Bugar sědi,

U zdvojenja strašnoj tmini

Ufajući k tebi gledi:

Gospodine smiluj se" (10)

История на славянските литератури;

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически езикXIX век

Ilia. Prizor iz bugarskoga života, u: Danica horvatska, slavonska i dalmatinska. Br. 28, 29, 30: 28, 104-105, 116-117, 120-121, 1846.

Художествена проза.

Теория на преводаXVII век

Jerolim Kavanjin. Bogatstvo i uboštvo: velepjesan u 30 pjevanjah . (Od Vladimira i Kosare, Samuela i Vladislava) (Pjevanje XIII.). Zagreb: 1-5; 238-245; 250-259;274-283;290-293;300-301;454-455.

1861.


Jerolim Kavanjin (1641-1714). Бароков епос, в който се интерпретира познатият мотив за Владимир и Косара.


История на хърватската литература; История на книжовния езикXVII век


Đurđević, Ignjat. Pjesan bugarska;Kaže pjesnik da po Ovidiju/дигитална версия/

Игнят Джурджевич/1675-1737/- представител на хърватския барок.

Поезия в духа на бароковия славизъм .

История на южнославянските литератури; Езикова култура;

Практически език


最終更新日時: 2010年 12月 10日(金曜日) 21:52