ПЕРИОД

БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ

АНОТАЦИЯ

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,

за които е релевантна употребата на текста

ХХ век

Živković, J.Angel Karalijčev (U povodu novele "Bunda od medvjeđe kože"). Hrvatska revija, br. 12. Zagreb: Matica hrvatska: 671-672, 1941.

Кратък обзор за живота и литературната дейност на А. Каралийчев. Рецепция на творчеството му на хърватски език.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XX век

Ž., J. Napomena o piscu pripovijedke "Vampir". Hrvatska revija, br. 11. Zagreb: Matica hrvatska: 607, 1941.

Кратък обзор за живота и литературната дейност на Светослав Минков. Представяне на група автори на фантастични разкази.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XIX - XX век

Živković, Joza. Jordan Jovkov (U povodu novele "Pjesma točkova"). Hrvatska revija. Zagreb: Matica hrvatska: 219-220, 1942.

Кратък обзор за живота и литературната дейност на Й. Йовков. Рецепция на творчеството му на хърватски език. Отзив по повод есе за Йордан Йовков, публикувано на хърватски език в същия брой на списанието от Богомил Нонев, абсолвент по славистика на Софийския университет, пребивавал в Загреб като стипендиант на Министерството на образованието на Независимата хърватска държава.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически езикXIX - XX век

Živković, Joza. Konstantin N. Petkanov (U povodu novele "Bojčova briga"). Hrvatska revija, br. 7. Zagreb: Matica hrvatska: 391-392, 1942.

Кратък обзор за живота и литературната дейност на К. Н.Петканов. Проблематизиране на „навлизането” на българското село в литературата.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XIX - XX век


Ž., J. Napomena uz novelu "Novci". Hrvatska revija, br. 6. Zagreb: Matica hrvatska: 328, 1941.

Кратък обзор за живота и литературната дейност на В. Полянов. Произведенията му се оценяват като „най-четени” в България, а цитираната новела „Пари” – като емблематична за съвременната българска проза.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XIX - XX век

Ž., J. Napomena o piscu novele "Mali tiranin". Hrvatska revija, br. 8. Zagreb: Matica hrvatska: 441, 1941.

Кратък обзор за живота и литературната дейност на Дамян Калфов.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XIX - XX век

Ž., J. Elin Pelin. Hrvatska revija. Zagreb: Matica hrvatska: 218-219, 1942.

Кратък обзор за живота и литературната дейност на Е. Пелин. Рецепция на творчеството му на хърватски език.Проблематизиране „навлизането” на движението на народняците в българската литература. Основни негови представители.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

Última modificación: sábado, 4 de diciembre de 2010, 23:46