ПЕРИОД

БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ

АНОТАЦИЯ

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,

За които е релевантна употребата на текста

XX век


Živković, Joza.Kulturna hronika, Bugarski glasovi o nama. Hrvatska revija. Zagreb: Matica hrvatska: 395-396, 1942.

Коментар на все по-голямото внимание, което българският печат отделя на хърватския културен живот и „културното сътрудничество между хърватския и българския народ”. Българските списания започват да издават хърватски новелисти. Поетът Димитър Пантелеев подготвя антология на хърватската лирика, а Богомил Нонев – книга за съвременната хърватска проза.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XX век

Dr B., F.Uzajamni književni rad Hrvata i Bugara. Hrvatska revija, br. 10. Zagreb: Matica hrvatska: 565-566, 1942.

Отзив за изложбата „Литературни и културни връзки между българи и хървати”, организирана от Университетската библиотека в Загреб по повод официалната визита на българския образователен министър г-н Борис Йоцов. Рецепция на българската история в хърватската литература. Изложена е първата статия за българите, публикувана в Даница Илирска от 1873 г.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XX век


Živković, J.Bugarska kulturna kronika u prvom četvrtljeću 1942. Hrvatska revija, br. 6. Zagreb: Matica hrvatska: 339-344, 1942.

Хроника на литературните награди, новите литературни издания, музикалния живот, изобразителното изкуство, юбилеите, кончините и други новини.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XX век


Živković, Joza.Bugarski kulturni život u prvom tromjesečju 1941. Hrvatska revija, br. 6. Zagreb: Matica hrvatska: 324-327, 1941.

Хроника на литературни и научни издания; литературни награди; български писатели на чужди езици; български издания на чужди езици; изобразително изкуство, музикален живот, театрална хроника, български филм, юбилеи, кончини и др..

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XX век

Živković, Joza.Prvi službeni posjet hrvatskih književnika Bugarskoj. Hrvatska revija, br. 5. Zagreb: Matica hrvatska: 507-510, 1942.

Хроника на първото официално посещение на хърватски литературни дейци в България.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XX век

Bugari o piscu "Ognjišta". Hrvatska revija, br. 11. Zagreb: Matica hrvatska: 606-607, 1941.

Представяне на статията на проф. Николай Дончев в софийското списание „Днес” от 12.08.1941 г. за хърватския министър М. Будак в качеството му на писател. По-подробно – за мотивите в творчеството му.

Сравнително славянско литературознание;

Езикова култура;

Практически език

XIX век


Subota 14. veljače 1846. BUGARI, U:Danica horvatska, slavonska i dalmatinska, br. 7, tečaj XII, Zagreb: 7.

Кратка статия за българите – „поробен, нещастен, едва известен по име, но все пак заслужаващ нашите симпатии народ”

Културни и исторически реалии;

Езикова култура;

Практически език

ХІХ в.

O naprĕdovanju Bugarah.

Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska, br. 24: 96-97, 1847.

Научнопопулярен новинарски текст за развитието на образова-нието и книжов-ността в България през ХІХ в. с библио-графска и статистическа информация

Южнославянска културна контактология

XIV - XV век

Trnski, Ivan (1863). Sveta priča o solunskoj braći, slovjenskim' apostolima sv. Cirilu i Metodu. Tisućnica slovjenskih apostolah Sv. Cirila i Metoda. Zagreb: Tiskom Dragutina Albrechta.

Статия за тържественото честване на Св. св. Кирил и Методий 1000 години след появяването им на територията на Великоморавия.

Историческа граматика;

Увод в славянската филология; История на славянските литератури;

Културни и исторически реалии;

Езикова култура;

Практически език

Последно модифициране: петък, 10 декември 2010, 22:56