Презентация 10: Средства за комуникация и обратна връзка с участниците в курс

Презентация 10: Средства за комуникация и обратна връзка с участниците в курс

Кликни на линк 04.1_Discussion Feedback.pdf за приказ датотеке.