Πατήστε στο σύνδεσμο Учебно помагало по данъци и мита.pdf για να δείτε το αρχείο.