Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Запис на уебинар "Комуникация и колаборация с онлайн студенти" 15 часа για να ανοίξετε τον πόρο.