Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Видео :външнен сърдечен масаж и изкуствено дишане για να ανοίξετε τον πόρο.