Обучение по 한컴타자.

За повече информация: 한컴타자연습 소개 : 한글과컴퓨터

Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - второ ниво. Нивото изисква самостоятелно използване на езика. За повече информация: http://www.topik.go.kr/

Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - първо ниво. Нивото изисква елементарно използване на езика. За повече информация: http://www.topik.go.kr/