В рамките на тази учебна дисциплина студентите се запознават с медиите в чуждоезиковото обучение – главно в обучението по корейски език. Прави се преглед на информационно-комуникационните технологии в преподаването на корейски език и мултимедийните технологии в обучението по корейски език като чужд (ККЧ).

Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - второ ниво. Нивото изисква самостоятелно използване на езика. За повече информация: http://www.topik.go.kr/

Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - първо ниво. Нивото изисква елементарно използване на езика. За повече информация: http://www.topik.go.kr/