В рамките на тази учебна дисциплина студентите се запознават с медиите в чуждоезиковото обучение – главно в обучението по корейски език. Прави се преглед на информационно-комуникационните технологии в преподаването на корейски език и мултимедийните технологии в обучението по корейски език като чужд (ККЧ).

Курсът “Съвременна история на Корея” представя историята на страната от периода на колониалното поробване на Корея до наши дни. Самоизолацията на Корея от външния свят забавя процесите на социално-икономическото развитие и е една от причините за колониалното ѝ поробване. В периода след Втората световна война се разглеждат причините за разделянето на страната, възникването на корейския въпрос и усилията за неговото решаване.

Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - второ ниво. Нивото изисква самостоятелно използване на езика. За повече информация: http://www.topik.go.kr/

Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - първо ниво. Нивото изисква елементарно използване на езика. За повече информация: http://www.topik.go.kr/