Подготвителен курс за TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - първо ниво. Нивото изисква елементарно използване на езика. За повече информация: http://www.topik.go.kr/