Защита на информацията в компютърните системи и мрежи.
Курсът дава основни познания по Директорийните сървърни роли в
Windows Server 2008. Курсът е предназначен за студенти, които искат да
се запознаят с концепцията на Active Directory, и да получат начални
познания за видовете Директорийни сървърни роли, за тяхната основна
функционалност и конфигурирането им.

Сигурност в компютърните мрежи 2

Сигурност в компютърните мрежи 1