Компютърна подготовка - Част II

Курсът представя основни знания и практически умения за работата с полезни за богословските специалности софтуерни приложения. Студентите придобиват знания и умения за:

  • визуална грамотност, визуални средства;
  • декодиране (разчитане) и кодиране (създаване) на визуални средства;
  • общи презентационни умения;
  • създаване и изнасяне на презентации с програмата MS PowerPoint или с друга програма за създаване и изнасяне на презентации;
  • създаване и обработка на графични изображения с подходящ графичен редактор.

Компютърна подготовка - Част II

Курсът представя основни знания и практически умения за работата с полезни за богословските специалности софтуерни приложения. Студентите придобиват знания и умения за:

  • визуална грамотност, визуални средства;
  • декодиране (разчитане) и кодиране (създаване) на визуални средства;
  • общи презентационни умения;
  • създаване и изнасяне на презентации с програмата MS PowerPoint или с друга програма за създаване и изнасяне на презентации;
  • създаване и обработка на графични изображения с подходящ графичен редактор.

Компютърна подготовка - I част

за специалности в Богословски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

Курсът по Компютърна подготовка - I част представя основни знания и практически умения за компютърната система и работата с нея. Студентите се запознават с различните операционните системи, тяхното развитие и основни характеристики. Получават се умения за работа с операционната система MS Windows и файловата структура на компютъра. Представят се съвременни подходи за текстообработка чрез тексообработващата система Ms Word. Придобиват се умения за работа с програмата и изготвяне на различни типове документи.

Компютърна подготовка - I част

за специалности в Богословски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

Курсът по Компютърна подготовка - I част представя основни знания и практически умения за компютърната система и работата с нея. Студентите се запознават с различните операционните системи, тяхното развитие и основни характеристики. Получават се умения за работа с операционната система MS Windows и файловата структура на компютъра. Представят се съвременни подходи за текстообработка чрез тексообработващата система Ms Word. Придобиват се умения за работа с програмата и изготвяне на различни типове документи.

Компютърна подготовка - II част

Курсът представя основни знания и практически умения за работата с полезни за богословските специалности софтуерни приложения. Студентите придобиват знания и умения за:
- визуална грамотност, визуални средства,
- декодиране (разчитане) и кодиране (създаване) на визуални средства;
- създаване и обработка на графични изображения с подходящ графичен редактор;
- създаване и изнасяне на презентации с програмата MS PowerPoint.

Компютърна подготовка - I част

за специалности в Богословски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

Курсът по Компютърна подготовка - I част представя основни знания и практически умения за компютърната система и работата с нея. 

Компютърна подготовка - II част

Курсът представя основни знания и практически умения за работата с полезни за богословските специалности софтуерни приложения. Студентите придобиват знания и умения за:
- визуална грамотност, визуални средства,
- декодиране (разчитане) и кодиране (създаване) на визуални средства;
- създаване и обработка на графични изображения с подходящ графичен редактор;
- създаване и изнасяне на презентации с програмата MS PowerPoint.