По време на курса ще се направи обзор на характеристиките и предимствата на облачните технологии, както и на технологичната администрация в контекста на диалога и взаимодействието в публичното управление. Участниците ще се запознаят с техниките за реално навлизане на облачните технологии в комплексното административно обслужване. Разглеждат се облачните услуги в действие и добри практики в тази област. Обръща се внимание и на различни архитектури за всеки (SOA, SaaS, PaaS, IaaS).