Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към СУ "Св. Климент Охридски" предлага възможност за допълнителна квалификация в различни направления. Вижте повече за услугите на ЦОУ.

Тук е осигурен достъп до учебни ресурси за обучаващите се в Центъра. Използването на ресурсите е възможно единствено чрез валидни потребителско име и парола. Те се получават по време на семестриалните заверки в канцеларията на ЦОУ. Ако имате въпроси относно получаването на права за достъп или използването на ресурсите, моля свържете се с администратора на ЦОУ.

За да използвате ресурс: (1) въведете вашето потребителско име; (2) въведете вашата парола; (3) изберете квалификацията, в която сте записан(а) от списъка с ПОДКАТЕГОРИИ; (4) изберете учебната дисциплина.