Проучване на образователния и научноизследователски потенциал на академичния състав на Софийския университет

 • Елиза Стефанова
 • Станка Михалкова
 • Наташа Цанова
 • Георги Стойчев
 • Милена Кирова

Разработване на методологическата рамка на изследването на индивидуални случаи на типични практики на електронно учене. Разработване на системата от критерии за подбор на индивидуалните случаи. Разработване на изследователските инструменти –полуструктурирани интервюта, протоколи за наблюдения.

 • Маринела Михова
 • Ренета Божанкова
 • Йоана Янкулова
 • Ася Асенавя
 • Евгения Ковачева
 • Николина Николова
 • Адрияна Тафрова
 • Анастасия Бънкова
 • Веселин Ковачев