Курсът е предназначен за докторанти. Посветен е на процедури, с помощта на които се дава отговор на изследователски въпроси, свързани с филологическите науки и по-конкретно с проучванията в образованието.