ИКТ в обучението и работа в дигитална среда

Курсът има за цел да запознае студентите с основни типове учебни методи, медии и материали в обучението, с цел повишаване на неговата ефективност и ефикасност. Студентите ще се научат да интегрират и използват подходящо различните методи, медии и материали, както и да преценяват и избягват неподходящото им използване. Студентите ще се запознаят и с принципите и подходите за ефективна разработка на учебни материали и за ефективното им представяне пред обучаеми.