Списък на предлаганите от ЦОУ курсове за служители и преподаватели на СУ "Св. Климент Охридски"

Название на курса

Таргет група

Операционна система Windows

Преподаватели и служители

Компютърна текстообработка (MS Word, първо ниво)

Преподаватели и служители

Компютърна текстообработка (MS Word, MS Publisher; второ ниво)

Преподаватели и служители

Компютърна текстообработка за WWW (HTML-формат; трето ниво)

Преподаватели и служители

Електронни таблици (MS Excel; първо ниво)

Преподаватели и служители

Електронни таблици (MS Excel; второ ниво)

Преподаватели и служители

Използване на интернет услуги (Работа с браузъри, електронна поща; първо ниво)

Преподаватели и служители

Използване на интернет услуги (Търсене в интернет, работа с онлайн бази от данни; второ ниво)

Преподаватели и служители

Презентация и презентиране

Преподаватели и служители

Организация на труда и времето

Преподаватели и служители

Делово общуване І (Стандарти на писмената делова кореспонденция)

Преподаватели и служители

Делово общуване ІІ (Нови практики в устното делово общуване)

Преподаватели и служители

Делово общуване ІІІ (Делови етикет)

Преподаватели и служители

Система за управление на съдържанието Moodle (Запознаване с работната среда и възможностите на системата; първо ниво)

Преподаватели

Система за управление на съдържанието Moodle (Създаване на електронно съдържание, в подходящ за Moodle формат; второ ниво)

Преподаватели

Система за управление на съдържанието Moodle (Методика на използването на системата в учебния процес; трето ниво)

Преподаватели

Компютърна обработка на емпирични данни (Запознаване с функционалните възможности на статистическия софтуерен пакет SPSS; първо ниво )

Преподаватели

Компютърна обработка на емпирични данни (Прилагане на статистическия софтуерен пакет SPSS в научноизследователския процес; второ ниво )

Преподаватели

За да се запишете в курсизпратете на е-mail адрес freefac@feb.uni-sofia.bg следните данни:

- име, презиме, фамилия;

- факултет/звено на СУ;

- длъжност;

- название на избрания от вас курс и приод на провеждането му; [Моля вижте графика за провеждане на курсовете...]

- телефон за връзка.

Други възможности: позвънете на телефон 8738123 или се свържете със Skype адреса на ЦОУ (COU_2006).