Уважаеми студенти,

Преподавателският и административният екип на специалност Политология, мотивирани от стремежа да прилага новите информационни и комуникационни технологии и да разчита на техните възможности за поддържане на по-добра връзка между студенти и преподаватели, ви приветства с

Добре дошли на страницата на специалност Политология!

Тук можете да намерите информация както за различните образователно-квалификационни нива и форми на обучение (като учебни планове, начин на организация на лекциите и занятията и други процедури, свързани с процеса на обучение), така и електронно съдържание на съществуващите дисциплини в рамките на специалността и актуална текуща информация, свързана с процеса на обучението ви, оформена в рубрика новини към съответното образователно ниво.

Със записването си в специалността всеки студент получава достъп до нейната страница и до ресурсите, разположени на нея. За да бъде вашето следване по-успешно и ефективно, ви молим внимателно да се запознаете с описанията на организацията на учебния процес на различните образователно-квалификационни нива на специалността, които изготвихме за вас.

Основна цел на курса е да въведе студентите в научната проблематика, водещите концепции, теории, стратегии и политики в областта на изследванията за сигурността. Курсът се фокусира върху процесите на формиране на политики, взимане на политически решенияи стратегическо управление в областта на национална сигурност (НС), чрез сравнителен анализ на по-значими стратегии, успешни практики в управлението и прилагането на адекватни политики за НС.