ВНИМАНИЕ!
Текуща информация за магистърските програми на специалност "Политология" се публикува на сайта на Философски факултет на СУ "Св.Климент Охридски".
 

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА>>
за специалисти и неспециалисти, редовна и задочна форма на обучение

ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ >>
за специалисти и неспециалисти, редовна и задочна форма на обучение
 
Антоанета Димитрова, 17.08.2013
Координатор магистърски програми