практически курс по френски език - 2ра част - Устна комуникация

Проектът (Договор №80-10-164 от 21.04.2017 г.) цели създаването на корпус от аудиовизуални и текстови документи в електронна и онлайн форма, позволяващи изследвания в областта на анализ на дискурса върху президентската кампания във Франция, която ще приключи по време на провеждането на самия проект: първи тур – 23 април, втори тур – 7 май 2017 г.