Курсът запознава с развитието на бразилската литература в периода от средата на XIX до средата на XX в., като акцентира върху главните представители и най-значимите произведения на Реализма, Натурализма и Модернизма. В рамките на дисциплината се изучава творчеството на Машадо де Асиш, Алуизио Азеведо, Еуклидеш да Куня, Марио де Андраде, Грасилиано Рамош, Мануел Бандейра, Карлош Друмонд де Андраде, Гимарайш Роза и др., като у студентите се развиват умения за многопосочен идейно-естетически и литературоведски анализ на подбрани художествени текстове.

Курсът запознава с естетическо-литературните периоди в развоя на бразилската художествена литература от ХVII до средата на XIX в. и с най-представителните автори през епохата на Барока, Неокласицизма и Романтизма в Бразилия. Разглеждат се както колониалната литература, така и най-открояващите се литературни течения след обявяването на Независимостта, като се отделя особено внимание на творчеството на романтиците Гонсалвеш Диаш, Алвареш де Азеведо, Кащро Алвеш и Жозе де Аленкар.