Курс по практически арабски език, шеста част

Курс по практически арабски език, четвърта част.

Теоретичен курс, който проследява развитието на преподаването на арабски език като чужд в диахронен и синхронен план и разглежда приложимостта на дескрипторите на ОЕЕР към комуникативното преподаване на арабския като чужд език.