Преподавател: доц. д-р Мария Пенчева

Целта на курса е да се представи управлението на организацията. Набляга се на ролята на мениджърите, управленските им решения, планирането, ръководството, организирането и контролът в организацията. Актуалните аспекти на мениджмънта в организациите се представят в теоретичен и практичен проект.

Теми 1, 2 и 3 определят същността и концепцията на структурния подход за управление на организацията.

Тема 4 разглежда процесът на вземане и осъществяване на решения.

Тема 5 обхваща процесът на планиране в организацията. Подходите и методите на планиране.

Тема 6 включва организационните структури на управление и комуникациите в мениджмънта на организациите.

Теми 7 и 8 наблягат на мотивацията и ръководството в организацията. Мениджърът и лидерът като власт и влияние.

Тема 9 разглежда групите в организацията.

Тема 10 е свързана с контролът в организацията. Видове управленски контрол.

Теми 11, 12 и 13 обхващат управлението на промяната и конфликтите, както устойчивото развитие и международния мениджмънт.

По всяка тема се провеждат лекции, както и обсъждане, дискусия със студентите. Задават им се въпроси и задачи за проверка и самостоятелна работа.